Biowatts anaerobik çürütme hesaplama yazýlýmýna ve atýk pazarýna hoþgeldiniz

Biyokütle Pazarý & Anaerobik Çürütme Hesaplama Yazýlýmý Hýzlý ve Kolay. Birkaç týklama ile organik atýktan enerjiye.

biowatts.org organik atýklarýnýzýn veya enerji bitkilerinizin anaerobik çürütme prosesi ile biyometana dönüþmesindeki enerji potansiyelini tahmin eden bir biyogaz hesaplama yazýlýmýdýr.

Bir biyogaz tesisi konfigürasyonu oluþturun ve veri tabanýmýzdaki substrat bilgilerini veya kendi atýklarýnýza özgü bilgilerini girin. Hesaplama yazýlýmý biyometan verimini ve elektrik/ýsý üretim tahminlerini hesapylayacaktýr. Ayrýca, elde edeceðiniz gelir ile ilgili bir öngörü ortaya koyacaktýr.